Radi cestujete automobilom?

Automobil sa stal prirodzenou súčasťou našich životov. Ešte pred niekoľkými rokmi auto slúžilo len na prekonávanie veľkých vzdialeností a štartovalo sa len vo výnimočných prípadoch. V dnešnej dobe si autom zájdeme na nákupy aj do vedľajšej ulice. S tým samozrejme súvisí aj zhoršenie dopravnej situácie, zhoršenie životného prostredia a tak ďalej. Týmto sa však teraz zaoberať nebudeme. Momentálne znie otázka: Radi cestujete autom?

vw

Auto ako pracovný nástroj

Myslím, že sa všetci zhodneme s tvrdením, že auto nám v najčastejších prípadoch slúži ako dopravný prostriedok do práce. A to nielen v odľahlých vidieckych oblastiach pre ľudí, ktorí sa potrebujú dostať z periférnych častí krajiny do miest, ale mnohí z nás radšej cestujú autami ako napríklad mestskou hromadnou dopravou vo veľkých mestách a podobne. Zvykli sme si na istý komfort dopravy, ktorý nám práve náš vlastný automobil umožňuje. Ide jednak o súkromie a pohodlie, ale neraz aj o slobodu pohybu a možnosť okamžitého rozhodnutia sa, ktorým smerom a kam sa ešte cestou domov či do práce vyberieme.
Avšak obrovská nevýhoda, ktorú so sebou nesie takéto časté používanie automobilov širokou verejnosťou, sú práve nešťastne známe dopravné zápchy. A preto mnohí ľudia už postupne upúšťajú od cestovania vlastným automobilom a opäť začínajú uprednostňovať služby mestských hromadných dopráv a spojov. Napriek tomu stále mnoho ľudí používa svoje vlastné automobily a prispieva tak k tomuto globálnemu problému. Nehovoriac o zhoršovaní klimatických podmienok veľkých miest, kde hrozí následne riziko zvýšeného výskytu smogu.

výlet

Auto na dovolenku

Napriek tomu, že veľká väčšina obyvateľov používa svoj automobil ako pracovný nástroj, existuje istá skupina ľudí, ktorá používajú svoj automobil vyslovene a výhradne len za účelom cestovania na dovolenku. Tomu je aj prispôsobený ich výber automobilu a to až do takej miery, že niektorí ľudia siahnu po automobiloch, ktoré majú v rámci svojej výbavy aj obytnú časť.
Musíme uznať, že takýto typ dovolenky má svoje čaro. Nesie so sebou veľkú dávku slobody. Okrem toho sa môžete veľmi jednoducho presúvať z miesta na miesto a nie ste viazaní vybavovaním rôznych nocľahov. Stačí zaparkovať na parkovisku a ste ubytovaní.