Deti základnej školy odskúšali projekt s názvom Bez Internetu. Aký je jeho význam?

To, čo sa dávnejšie vravelo o ohni, sa dnes začína vravieť o internete. Teda nielen oheň, ale v poslednej dobe najmä internet je síce dobrým sluhom, ale zlým pánom.

děti

Tejto inovovanej teórie sú si zrejme vedomí aj tvorcovia a členovia projektu Bezinternetu (.sk). Ide o občianske združenie, ktoré má vrátiť život detí základných škôl do „starých zdravých koľají“ obmedzením častého používania smartfónov, počítačov a internetu. Cieľom má byť vzbudenie vyššieho záujmu detí základných škôl o pohyb na čerstvom vzduchu, šport, vzájomnú komunikáciu a tvorenie „offline“ kamarátskych vzťahov, v neposlednom rade nazbieranie zážitkov, ktoré im prinesie len čas trávený vonku, respektíve spoznávať krásu a bežné princípy sveta, ktorý nie je virtuálny.

Ide o slovenskú verziu projektu inšpirujúcu sa ideou, aká sa zatiaľ úspešne uchytila v Nemecku, Francúzsku a Austrálii. 
Hostiteľom tejto ambicióznej a novej, no pritom tak pôvodnej a možno trochu staromódnej idey sa na Slovensku ako prvá stala Základná škola Kráľová pri Senci. Konzervatívne či staromódne však automaticky neznamená negatívne, v účeloch, akým je tento napríklad vravíme o viacerých pozitívach a určitom boji voči prehnanej závislosti od umelého života v klietke internetu. A sympatický je najmä fakt, že tento zdravý a sympatický boj sa začína práve od detí, ktoré sú vlastne našou budúcnosťou.

fotbal

Z celkového počtu 324 žiakov sa spomenutého projektu zúčastnilo 84 zvedavcov, aké to bude, žiť svoj život bez internetovej závislosti. Konkrétne vravíme o období jedného mesiaca, počas ktorého sa deti vzdali nielen internetu, mobilu a tabletov, ale aj televízie či herných konzol. Počas tejto doby si mali viesť denník, v akom mali vlastnými slovami opísať, akým spôsobom trávili svoje dni.
Podobným denníkom disponovali aj rodičia, ktorí si naopak písali, aký vplyv má po túto dobu na ich potomka  jeho dočasné odrezanie od multimédií.

  • Výsledok v oboch prípadoch ukazuje pozitívnu zmenu a pohnutok k aktivitám spomenutých na začiatku tohto článku.