Globálny pohľad na ekonomiku

Aby sme vedeli ekonomiku, jej význam a fungovanie čo najpresnejšie charakterizovať, pozrieme sa na ňu globálne, celosvetovo. Na začiatok by som zdôraznil, že ekonomiku tvorí každý jeden z nás. Či už sa jedná o Slováka, Čecha, Američana, Japonca,… Tvorí ju každý, kto si včera alebo dnes kúpil čo i len chlieb a kávu a zaplatil za benzín či autobus. Skrátka každý, kto vo svojom štáte mesačne utratí čo i len 1 euro, korunu alebo inú menu, ktorá je charakteristická pre jeho štát. Každý tento obyvateľ však pispieva ekonomike predovšetkým svojej krajine. Netvrdím, že prispieva globálnej ekonomickej spolupráci.
modrý nápis
Amerika má svoj ekonomický systém, Európa zasa svoj a samostatné štáty majú opäť svoju vlastnú ekonomiku.
Americkej ekonomike by som napríklad prispel iba vtedy, pokiaľ by som si objednal tovar, ktorý odtiaľ pochádza. To isté platí i pre iné štáty.
modré moře
Trocha inak to funguje v Eú, ktorá má dohľad nad všetkými štátmi, ktoré sa jej upísali. No ako inak, nastáva opäť situácia, kedy tie bohatšie, vplyvnejšie a väčšie štáty dávajú rozkazy tým najmenším a tie musia poslušne súhlasiť, i keby ten príkaz šiel v ich neprospech. Sme tak slepo hrdí, že sme sa do únie dostali, až zabúdame rozmýšľať nad svojou krajinou.  Naši poslanci hľadia na rozkazy od Eú, občania Slovenska sú pre nich na poslednom mieste. Možno niekomu krivdím, možno sa mýlim, ale vnímam a vidím, že to je zrejme, žiaľ tak. Pokiaľ máme byť jedna únia, rovnocenní a spravodliví, prečo občania mojej krajiny doplácajú na túto menu, ktorou je Euro? Áno, cenami sa ostaným štátom v únii vyrovnávame, ale platmi nie. Sám som bol ešte mladý, ale pamätám si, že platy tu boli vždy malé, zato za 100 Sk sa dalo celkom fajn nakúpiť. A prosím pekne, čo nakúpime teraz za 3 eurá? No tým to nekončí. Sme otrokmi zavíslými na prianiach únie, pretože sme si zriadili systém, kedy by sa naša ekonomika bez „spolupráce“ Eú nadobro zrútila. Preto sa snažíme poslúchať každý príkaz a preto prijmeme od Eú finančnú pomoc, ktorú však musíme minúť na veci, ktoré nám Eú prikáže, takže veľakrát sa stane, že bežný obyvateľ Slovenska z týchto peňazí nemá potrebný prospech.