Kedy ide už o využívanie?

Nikto si nechce priznať, aké je jeho dieťa a aké má zlé stránky. Hlavne ak ste mu venovali celý život a množstvo obetí. Bohužiaľ, staré dobré pravidlo o odplácaní dobrého zlým platí aj vo vzťahoch rodičov a detí. Tie neraz nehľadia na starnúcich a dôverčivých ľudí, ktorí by im obetovali aj to posledné. Slepá láska je však nebezpečná a deti, ktoré sú nevďačné už odmalička si do dospelosti neodnesú vďaku k svojim rodičom. Naopak, chladnú kalkuláciu, ktorá ubližuje ich rodičom. Tí si to neraz nechcú priznať.

babička

Na čo si dávať pozor?

Prvé varovné znaky sa často objavujú vo chvíľach, keď rodič potrebuje pomoc. Či už v teenagerskom veku alebo ako adolescent, často sa stáva, že dieťa prejaví pramalý záujem pomôcť a v niektorých prípadoch aj vcítiť sa do roly a situácie problému. V dospelosti sa potom od vzťahu s rodičmi dištancuje a rodičia sa snažia pritiahnuť ich záujem rôznymi úskokmi a prísľubmi, len aby sa ich milované deti zastavili pozdraviť.

starý lidi

Pre mnohých rodičov je staranie sa o vlastné deti prirodzené a samozrejmé. Problém však nastáva, ak si syn alebo dcéra neuvedomí, že je na rade so starostlivosťou. Rodičia chcú dať svojim deťom všetko, no deti, ktoré sa nezaujímajú o potreby rodičov sú na obtiaž. Aj keď si to nikto vo vzťahu nechce priznať, tobôž dieťa, ktoré žije v presvedčení, že rodič mu musí venovať rovnakú pozornosť a energiu ako v detstve.

Ako teda opraviť tento stav a povedať svoje znepokojenie? Ak ste natoľko triezvy, že viete rozlíšiť maličkosti od zneužívania, musíte to povedať svojim deťom. Samozrejme, že prehnané reakcie z ich strany musíte očakávať. No nečakajte, že sa úplne odcudzia. Stále totiž vedia, že vás potrebujú. Či už kvôli svojej neschopnosti, lenivosti alebo detinskosti. Znie to tvrdo, no takýto je život dospelého človeka. Dajte im teda na známosť, že ich správanie vás obťažuje a hraničí s využívaním a že si želáte, aby boli viac samostatní. Veď pravda, ktorá im bude povedaná im len a len pomôže do budúceho života, keď tu už nebudete.