Časti mechatroniky

Časti mechatroniky

Predstavuje multidisciplinárny, odbor, ktorý spája mechaniku, elektroniku, informatiku a automatizáciu. Hlavným cieľom tohto multi disciplinárneho vedného odboru je vývoj mechatroniky systémov, ktoré v sebe spájajú všetky štyri mechatronické subkomponenty, ako to môže byť tlmič v automobile, […]