Vzdelanie
Rómovia a vzdelanie

Rómovia a vzdelanie

Právo na vzdelanie by mal dostať každý človek. No mnohým sa toto právo neumožňuje. Vzdelaný človek dosiahne v živote omnoho viac ako ten, ktorý sa nemohol vzdelávať kvôli svojej národnosti. Ak ste sa narodili do dobrej rodiny máte právo na vzdelanie. Učíme sa najprv na základnej škole, prechádzame na strednú školu a nakoniec trávime čas a učíme sa na vysokej škole. Základná škola je povinná. Dieťa sa musí naučiť základy rôzneho učiva, napríklad základy slovenského jazyka, čítania, matematiky a iných predmetov, ktoré pravidelne každý deň navštevuje.

 

rómske deti

 

 

Mnohé deti však toto právo na vzdelanie nemajú. Narodia do rómsky rodín, kde je úplne iná mentalita a zvyky. Deti sa flákajú po osade, zbierajú odpadky po mestách a nechodia do školy. Mnohé z nich nevedia ani, čo to znamená čítať, písať a počítať. Nemal ich to kto naučiť a rodičia sa o ne nezaujímajú. Koľkokrát rodič netuší, kde sa jeho deti nachádzajú a čo práve robia. Deti sú odkázané pomôcť si sami. Kradnú v obchodoch, zbierajú odpadky a túlajú sa po mestách. Rodičom nevadí, keď im ich dieťa zrazí auto alebo sa niečo ich dieťaťu stane. Urobia si ďalšie dieťa.

 

povinné vzdelanie

 

Rómovia majú deti len na to, aby dostávali peniaze od štátu. Rodinné prídavky, jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok alebo daňový bonus na deti. To sú všetky príspevky, ktoré môžu získať. Ak majú viac detí, dostanú aj viac peňazí. Nikdy v živote nikde nepracovali a aj tak ich štát živí. Ak si svoje príbytky zničia, mesto im postaví nové. Je to veľmi nespravodlivé oproti iným klasickým rodinám, kde obidvaja rodičia pracujú a chcú, aby ich deti boli vzdelané. Platia nemalé peniaze za stredné alebo vysoké školy. Nútia deti, aby sa učili čo najviac a našli si v živote dobré uplatnenie. Štát by mal posudzovať jednotlivých ľudí podľa toho, či vychovávajú, vzdelávajú svoje deti a poskytujú im možnosť pravidelného vzdelávania.