Technika
Časti mechatroniky

Časti mechatroniky

Predstavuje multidisciplinárny, odbor, ktorý spája mechaniku, elektroniku, informatiku a automatizáciu. Hlavným cieľom tohto multi disciplinárneho vedného odboru je vývoj mechatroniky systémov, ktoré v sebe spájajú všetky štyri mechatronické subkomponenty, ako to môže byť tlmič v automobile, rýchlovlak, vesmírna sonda a aj spotrebná elektronika. Mnohé tieto zariadenia v priemysle a službách ako aj výrobky bežnej spotreby sú založené na spojení mechanických a elektronických prvkov. No ale stroje, prístroje, zariadenia a výrobky sa stavajú mechatronikami až vedy, keď vykazujú určitý stupeň takzvanej inteligencie, ktorá je výsledkom rozvoja elektroniky, informačno – komunikačných a riadiacich technológií. 

elektronika

Povedzme si aj niečo o minulosti tohto výrobku. Takže Japonci si ako prví uvedomili, že pri projektovaní mechatroniky výrobku sa nedá optimálny výsledok dosiahnuť tak, že tím strojných a elektrotechnických inžinierov vyprodukuje svoje časti výrobkov viac či menej nezávisle jeden na druhom.  No potom sa ich snažia spojiť. V podstate si uvedomili že najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť len postupom zhora dole vychádzajúc zo špecifikácie výrobku a zaoberajúc sa jeho stále podrobnejšími detailmi. Mechatronika a prístup návrhu výrobkov a procesov sa už od veľmi včasného stupňa návrhu usiluje využívať schopnosti, inteligenciu a pružnosť. Tieto sú poskytované iplementáciou elektroniky, softvéru, či informačných a riadiacich technológií. Takže v súčasnosti sa bežne využívajú moderné technológie ako môže byť napríklad cloud, umelá inteligencia, virtuálna a rozšírená realita.  

mechanika

Ako sme si na začiatku spomenuli tak mechatronika spája informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy do jedného celku. V podstate tieto štyri oblasti je pre vytvorenie mechatronického zariadenia nutné medzi sebou efektívne prepojiť a jednotlivé komponenty vzájomne spojiť. Prepojenie týchto komponentov sa robí pomocou inteligentných technológií. Inteligentné technológie tak vytvárajú spojivo medzi jednotlivými štyrmi oblasťami mechatroniky. Aby sme to pochopili nie sú piatou samostatnou oblasťou mechatroniky, tvoria ale takzvanú dušu tohto výrobku, bez ktorej by jednotlivé časti spolu nefungovali.